Felhívás a 2011. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre
A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Pannon Egyetem Rektorának fővédnökségével a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi, Georgikon, Mérnöki, Modern Filológiai és Társadalomtudományi, valamint Műszaki Informatikai Karának, intézeteinek és tanszékeinek, valamint képzési helyeinek támogatásával 2011. november 16-ára meghirdeti a 2011. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát.

Az ITDK-t veszprémi és keszthelyi telephelyeinken az Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendszerének mintájára az alábbi szekciókban kívánjuk megrendezni:

Szekció neve
Agrártudományi Szekció
Állam- és Jogtudományi Szekció
Biológia Szekció
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Hadtudományi Szekció
Humán Tudományi Szekció
Informatika Tudományi Szekció
Kémiai és Vegyipari Szekció
Közgazdaságtudományi Szekció
Műszaki Tudományi Szekció
Művészeti és Művészettudományi Szekció
Orvostudományi Szekció
Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Sz.
Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció
Társadalomtudományi Szekció
Testnevelési és Sporttudományi Szekció

A konferencián az Egyetem - a pályamunka témaköréhez kapcsolódó - alap- és mesterszinten, valamint a kimenő, osztatlan egyetemi, főiskolai képzésben résztvevő hallgatói vehetnek részt. Pályázhatnak mindazon hallgatók, akik nappali, levelező, távoktatási formában folytatják tanulmányaikat.

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol vagy német nyelven is, értékelése a benyújtás nyelvén történik, azonban az előadást a magyar anyanyelvű, magyarországi egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartani. Határon túli egyetemek hallgatói esetében a magyar mellett az angol nyelvű prezentáció is megengedett.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet bizonyító pályamunka (dolgozat és kutatómunkával fejlesztett, nem nyomtatott formátumú pályamű, valamint az ezeket bemutató előadás), amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült.

A konferencián formailag megfelelő, a PE-TDT által elfogadott nevezések alapján vehetnek részt a pályázók.

A konferenciára való jelentkezés a regisztrációval, valamint a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat) minimum 10 sor – maximum egy oldal (max. 3000 karakter) terjedelmű összefoglalójának és a nevezéshez szükséges adatoknak benyújtásával történik.


Regisztrálni az http://itdk.uni-pannon.hu weboldal Regisztráció pontjában lehet 2011. október 01-től.

A jelentkezés során megnevezett szekció-besorolás iránymutató, a beérkezett nevezések alapján egyes szekciókban szekcióbontás és/vagy szekció-összevonás elképzelhető. A szervezőbizottság a dolgozatokat tartalmuk alapján a szekciók között átsorolhatja.

Kinyomtatott összefoglaló leadása a nevezéshez nem szükséges.

Az összefoglalók benyújtásának határideje: 2011. október 11. (kedd) 06:00

A dolgozat / pályamunka benyújtásának módja:

A max. 20 Mb terjedelmű dolgozatokat PDF formában a regisztrált és konferenciára jelentkezett hallgatók az itdk.uni-pannon.hu oldalon megadottak alapján tudják feltölteni. Emellett a dolgozatok / pályamunkák és mellékletek 1-1 nyomtatott példányát karonként külön kell leadni, a kari TDT elnököknél.

A dolgozatok / pályamunkák és azok mellékleteinek leadásának határideje:

  • elektronikusan: 2011. október 25. (kedd) 06:00
  • nyomtatva: 2011. október 26. 16 óra

A 2011. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia részletes programját később tesszük közzé.

Pannon Egyetem TDT elnök:

Dr. Poór Zoltán

Pannon Egyetem Kari TDT elnökök:

Gazdaságtudományi Kar Sasné Dr. Grósz Annamária

Georgikon Kar 
Dr. Hoffmann Borbála
Mérnöki Kar 
Dr. Boda Dezső

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Dr. Bús Éva

Műszaki Informatikai Kar Dr. Vassányi István